Privacy Policy

PRIVACY POLICY

LAATSTE UPDATE 24 MEI 2018

INLEIDING
Dit privacy beleid legt uit hoe The Stien Edlund Company BV omgaat met de persoonsgegevens van haar klant en fans, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met The Stien Edlund Company BV in contact staan (hierna ‘u’ genoemd). The Stien Edlund Company BV die achter de website van Stienedlund.com staat (met al haar onderdelen).
Deze Privacy Policy heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, het privacy beleid, informatie of andere praktijken verstrekt door derde partijen, met inbegrip van Facebook, Inc., Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corp., Research In Motion, draadloze dragers, onze artiesten, onze verbonden ondernemingen, en derden die een site of een dienst beheren waarnaar één van onze Diensten een link bevat. Bovendien impliceert het opnemen van een link geen goedkeuring van, of banden met, de gelinkte site of dienst door ons of onze artiesten of verbonden ondernemingen. Merk op dat het mogelijk is dat de Diensten bepaalde informatie toelaten (bijvoorbeeld via een software applicatie of dienst van een derde partij die beschikbaar is via, of in verband staat met, één van onze Diensten) rechtstreeks ter beschikking te stellen van, of te verstrekken aan derden, zoals Facebook of andere applicatie platformen zoals Apple’s App Store of Google Play. Zulke informatie wordt door u rechtsreeks verstrekt aan deze derden en de Privacy Policy is hierop niet van toepassing.
Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.
The Stien Edlund Company BV hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. The Stien Edlund Company BV behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft The Stien Edlund Company BV evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.
Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.
Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van The Stien Edlund Company BV op dit gebied kent en begrijpt.
De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij kunnen deze Privacy Policy te allen tijde wijzigen. Gelieve steeds te kijken naar het “LAATSTE UPDATE” opschrift bovenaan deze pagina om na te gaan wanneer de Privacy Policy voor het laatst werd gewijzigd. Veranderingen aan de Privacy Policy zullen onmiddellijk van kracht zijn nadat de gewijzigde tekst van het Privacy Policy beschikbaar wordt gesteld op of via één van onze Diensten. Na wijziging van de Privacy Policy, impliceert uw gebruik van een Dienst of het verstrekken van informatie in verband met een Dienst dat u de gewijzigde versie van de Privacy Policy heeft aanvaard.
WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING ?
The Stien Edlund Company BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn:
The Stien Edlund Company BV, Gillijnsstraat 6A bus 0002, 1820 Melsbroek
Ondernemingsnummer: BE0752.926.470
E-mail: management@stienedlund.com

The Stien Edlund Company BV is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. The Stien Edlund Company BV bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.
The Stien Edlund Company BV kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens The Stien Edlund Company BV en volgens de instructies van The Stien Edlund Company BV te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van The Stien Edlund Company BV ’ genoemd).
WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT THE STIEN EDLUND COMPANY BV?
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die The Stien Edlund Company BV kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met The Stien Edlund Company BV of in geval van nieuwe toepassingen op de website Stienedlund.com.
Hierbij wordt de context aangegeven waarin The Stien Edlund Company BV deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor The Stien Edlund Company BV de gegevens verwerkt.
– Identiteitsgegevens van de klant of fan /fan
– Naam, adres, plaats en datum van geboorte, vast of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, gebruikers namen van sociale media kanalen. Voor het vriendenboek worden andere meer persoonlijke data gevraagd, zoals hobby’s, dromen, kleur ogen, lichaamslengte, etc.
– Creditcard- en rekeningnummer
Wij en onze dienstverleners verzamelen uw Persoonsgegevens via onze Diensten, bijvoorbeeld, wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheden die door onze Diensten worden aangeboden. Zo worden uw Persoonsgegevens verzameld:
o Wanneer u een product aankoopt of een bepaald verzoek indient.
o Wanneer u zich registreert voor nieuwsbrieven of andere mededelingen van de Diensten.
o Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, promoties, prijsvragen, enquêtes of andere promoties aangeboden via de Diensten.
o Wanneer u actief bent op een blog of forum of Vriendboek.
o Foto’s rond evenementen, waar U al dan niet toevallig op staat.

Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u klant of fan wordt, of het Vriendenboek invult.
Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren welke U on line invult.
Deze gegevens komen ook van contacten van welke aard ook tussen u en The Stien Edlund Company BV (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)
– Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant of fan
Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en
Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door The Stien Edlund Company BV
The Stien Edlund Company BV verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.
ANDERE INFORMATIE
ANDERE INFORMATIE DIE WIJ KUNNEN VERZAMELEN

Voor zoverre wij uw identiteit hiermee niet kunnen achterhalen, kunnen wij en onze dienstverleners Andere Informatie (zoals hierboven gedefinieerd) verzamelen, zoals:
o Browser en apparaat gegevens, zoals apparaat-nummer en apparaat-identificatie
o Data van gebruik van Mobiele App
o Serverlogboekbestanden
o Informatie verzameld via Cookies, pixel tags, en andere technologieën.
o Informatie over geografische locatie
o Demografische en andere niet-persoonlijk identificeerbare informatie
o Informatie over hoe u gebruik maakt van de Dienst
o Geaggregeerde informatie
o IP adres
Indien wij, op basis van de Andere Informatie die wij verzamelen, uw identiteit toch kunnen achterhalen, kwalificeren deze gegevens als Persoonsgegevens en worden zij als zodanig beschermd onder de relevante privacywetgeving en deze Privacy Policy (zie ook het hoofdstuk “Hoe wij Andere informatie mogen gebruiken en delen”).
HOE WIJ ANDERE INFORMATIE VERZAMELEN
Wij en onze dienstverleners kunnen andere informatie op verschillende manieren verzamelen, met inbegrip van:
o Door uw browser of uw apparaat: Bepaalde informatie wordt door de meeste browsers verzameld, zoals uw Media Access Control (MAC) adres, apparaat type (Windows of Macintosh), scherm resolutie, versie van het besturingssysteem, type internet browser en versie en type van de Dienst die u gebruikt. Wij en onze dienstverleners kunnen ook unieke apparaat-identificatie gegevens verzamelen. Dit zijn gegevens die door ons of onze dienstverleners zijn toegewezen aan het apparaat waarmee u toegang krijgt tot de Dienst en andere transactionele informatie voor het apparaat. Wij en onze dienstverleners kunnen deze informatie gebruiken om content en advertenties naar het apparaat te sturen.
o Door uw gebruik van Mobiele Apps: Wanneer u Mobiele Apps downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze dienstverleners Mobiele App data bewaren en verzamelen, zoals de (i) datum en plaats waarop de Mobiele App op uw toestel verbinding maakt met onze servers en (ii) welke informatie en documenten er zijn gedownload op de Mobiele App. Deze gegevens zijn gebaseerd op uw apparaat nummer.
o Door uw serverlogboekbestanden: Een Internet Protocol (IP) adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan het apparaat waarmee u toegang krijgt tot de Dienst via uw Internet Service Provider (ISP). Het IP adres is automatisch geïdentificeerd en wordt bewaard in onze serverlogboekbestanden, iedere keer dat u de Dienst bezoekt, tezamen met de tijd van het bezoek en de activiteit op de Dienst. Wij en onze dienstverleners maken gebruik van IP adressen voor verscheidene doeleinden, zoals het berekenen van het aantal bezoeken aan de Dienst, het vaststellen van serverproblemen, het beheer van de Dienst en om uw geografische locatie te benaderen.
o Gebruik van Cookies: Wij en onze dienstverleners kunnen gebruik maken van Cookies, pix tags, webbeacons, Adobe, Flash technologie (inclusief Flash Local Stored Objects (“Flash LSOs”)) en gelijkaardige technologieën . Deze technologieën worden onder meer gebruikt (i) om u beter van dienst te zijn met meer op maat gemaakte informatie van onze producten en diensten of de producten en diensten van derde partijen, (ii) om u toegang tot en gebruik van de Dienst te vergemakkelijken, en (iii) om informatie over uw gebruik van de Dienst te verzamelen en bewaren. Bijvoorbeeld, pixel tags en webbeacons kunnen worden gebruikt om de activiteiten van de gebruikers van de Dienst bij te houden, het succes van marketing campagnes te meten en statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van en responspercentages van de Dienst.
o Indien u wenst dat er geen informatie wordt verzameld door middel van Cookies, dan is er een eenvoudige procedure op de meeste van de apparaten om het gebruik van Cookies te weigeren. Om meer te leren over Cookies, gelieve http://www.allaboutcookies.org/ te bezoeken. Indien u ervoor heeft gekozen om Cookies te weigeren dan zullen sommige of mogelijk alle features, functionaliteiten en promoties die beschikbaar zijn op de Dienst, niet beschikbaar zijn voor u.
o Indien uw apparaat Flash LSOs opslaat, en u dit niet wenst op het apparaat waarmee u toegang krijgt tot de Dienst, dan kan u de instellingen van uw Flash Player aanpassen, zodat deze het opslaan van Flash LSO blokkeert, door te surfen naar de volgende website: Website Storage Settings Panel. U kan de Flash LSOs ook beheren door naar de Global Storage Settings Panel te gaan en de instructies te volgen (bijvoorbeeld instructies die u uitleggen (i) hoe u bestaande Flash LSOs (aangeduid als “informatie” op de Macromedia site) moet verwijderen, (ii) hoe te voorkomen dat Flash LSOs worden geplaatst op uw apparaat zonder dat dit aan u wordt gevraagd, en (iii) (voor Flash Player 8 en recentere versies) hoe u Flash LSOs moet blokkeren die niet worden geplaatst door de beheerder van de pagina waarop u zich op dat moment bevindt). Gelieve er rekening mee te houden dat het instellen van de Flash Player om Flash LSOs te beperken, de functionaliteit van sommige Flash applicaties kan verminderen of belemmeren, waaronder mogelijks Flash applicaties die gebruikt worden in verband met onze Dienst of door ons geleverde content. Wij verwachten van onze dienstverleners en technologieleveranciers dat zij uw beslissing om Flash LSOs te beperken zullen respecteren, maar wij kunnen niet garanderen dat zij dit zullen doen.
o Het gebruik van deze technologieën laat aan onze adverteerders toe om advertenties in verband met onze producten en diensten, en de producten en diensten van derden, te leveren wanneer u gebruik maakt van de Dienst, of andere applicaties, websites of web-eigenschappen bezoekt op het internet. Deze adverteerders kunnen zogenaamde “pixel tags’, “web beacons”, “clear GIFs” of gelijkaardige technologieën plaatsen op (i) het apparaat waarmee u toegang krijgt tot de Dienst, en (ii) andere applicaties of websites op het internet. Zij kunnen eveneens cookies plaatsen of herkennen iedere keer wanneer u gebruik maakt van de Dienst, of andere applicaties, websites e, web-eigenschappen. Deze adverteerders kunnen de verzamelde informatie (met uitsluiting van uw naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer) vervolgens gebruiken om advertenties over onze producten en diensten en producten en diensten van anderen aan te bieden die voor u mogelijks interessant kunnen zijn. Indien u meer informatie wenst over deze praktijken en om te weten of u wenst dat bedrijven deze informatie op een dergelijke manier gebruiken, kan u de website van het “Network Advertising Initiative” “bezoeken op www.networkadvertising.org of website van de “Digital Advertising Alliance” op www.aboutads.info.
o Informatie over geografische informatie: Indien u gebruik maakt van producten of diensten die u locatie kunnen bepalen, dan is het mogelijk dat u ons informatie omtrent uw locatie doorstuurt. Wanneer u gebruik maakt van een Dienst die toelaat uw locatie te bepalen, dan kunnen wij exacte informatie in verband met uw geografische locatie, bijvoorbeeld GPS signalen die verstuurd worden vanuit uw mobiel apparaat, verzamelen en verwerken. Wij en onze dienstverleners kunnen de fysieke locatie van uw apparaat gebruiken om u gepersonaliseerde diensten, content en advertenties aan te bieden gebaseerd op uw locatie. In sommige gevallen is het u toegestaan om een dergelijk gebruik van de locatie van uw apparaat toe te staan of te weigeren. Indien u ervoor kiest om een dergelijk gebruik te weigeren, dan is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om u deze gepersonaliseerde diensten en content aan te bieden.
VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT THE STIEN EDLUND COMPANY BV UW PERSOONSGEGEVENS ?
The Stien Edlund Company BV verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. The Stien Edlund Company BV zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.
The Stien Edlund Company BV verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:
– Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op The Stien Edlund Company BV rusten
– Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen
– Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van The Stien Edlund Company BV, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen
– In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.
– kort samengevat : The Stien Edlund Company BV gebruikt in eerste instantie deze gegevens voor haar webshop, nieuwbrieven, wedstrijden, Vriendenboek.
HOE WIJ UW PERSONENGEGEVENS KUNNEN GEBRUIKEN
Wij en onze dienstverleners mogen uw Persoonsgegevens gebruiken:
o Om te antwoorden op uw vragen en om in te gaan op uw verzoeken, bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven of om u informatie te bezorgen over onze producten of diensten.
o Om u administratieve informatie te sturen, met inbegrip van informatie over de Dienst en wijzigingen aan onze gebruiksvoorwaarden en beleidsdocumenten.
o Om uw aankoop volledig te maken en uit te voeren, bijvoorbeeld, om uw betaling te verwerken, uw bestelling te leveren, contact met u op te nemen in verband met uw aankoop en u de bijhorende klantenondersteuning te leveren.
o Om u marketing berichten toe te sturen waarvan wij denken dat deze u zullen interesseren (inclusief, zonder beperking, door onze externe dienstverleners die per post, e-mail of andere vorm publiciteit sturen naar diegenen van wie wij het e-mailadres hebben verzameld).
o Om u SMS berichten te versturen indien u hebt aangegeven dat u deze wenst te ontvangen. Gelieve er rekening mee te houden dat bericht- en roaming tarieven van toepassing kunnen zijn en dat u bij uw mobiele serviceprovider zou moeten nagaan welke tarieven toepasselijk zijn. Indien u verdere informatie wenst met betrekking tot deze SMS berichten, dan kan u op om het even welk ogenblik “HELP” terugsturen. Indien er bijkomende, specifieke, regels gelden voor inschrijvingen op bepaalde SMS berichten, dan zullen deze regels van toepassing zijn en zullen zij overheersen indien zij conflicteren met deze Privacy Policy.
o Om uw ervaring met de Dienst te personaliseren door u bepaalde content, producten, en aanbiedingen op uw maat te presenteren.
o Om u toe te laten om deel te nemen aan prijsvragen, wedstrijden en gelijkaardige promoties en om deze activiteiten te beheren. Sommige van deze activiteiten zijn onderworpen aan een specifieke regeling welke bijkomende informatie kan bevatten over hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken en delen. Wij raden u aan om deze regeling zorgvuldig te lezen. Immers, in geval van een conflict tussen deze specifieke regels en de Privacy Policy zal de specifieke regeling van toepassing zijn.
o Om u toe te laten een bericht te versturen (bijvoorbeeld, muziek clips of informatie over artiesten) naar een vriend via de Dienst. Door deze toepassing te gebruiken, deelt u ons mee dat u de toestemming heeft om de naam en het e-mailadres van uw vriend te gebruiken en dit aan ons mee te delen.
o Voor zakelijke doeleinden, zoals de analyse van gegevens, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren van de Dienst, het identificeren van trends inzake gebruik en het bepalen van de doeltreffendheid van promotiecampagnes.
o Indien wij het nodig of passend achten: (a) onder het toepasselijke recht, inclusief het recht van buiten uw land van verblijf; (b) om een juridische procedure na te leven; (c) om in te gaan op een vraag van een publieke autoriteit, inclusief publieke autoriteiten van buiten uw land van verblijf; (d) om onze gebruiksvoorwaarden te handhaven; (e) om onze activiteiten of die van een van onze verbonden ondernemingen of artiesten te beschermen; (f) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendom van ons, onze verbonden ondernemingen, onze artiesten, u of andere partijen te beschermen, of (g) om ons toe te laten de beschikbare rechtsmiddelen in te stellen of om de schade die wij mogelijk kunnen oplopen te beperken.
Wij kunnen Persoonsgegevens die u via de Dienst verstrekt of invoert combineren met informatie die wij verzamelen van en over u via andere online en offline bronnen, met inbegrip vanop onze eigen websites en web-eigenschappen (inclusief Apps, widgets en spelers) alsook via derde bronnen, zoals de sociale media waarmee u via onze Diensten interacteert.
Uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met:
o Onze externe dienstverleners (en, wanneer toepasselijk, onze verbonden ondernemingen), die diensten verlenen zoals hosting, data analyse, het verwerken van betalingen, het verwerken van bestellingen, het verstrekken van infrastructuur, IT diensten, klantenondersteuning, het bezorgen van e-mails, het verwerken van credit kaart gegevens, het uitvoeren van een audit en andere gelijkaardige diensten, om hen in staat te stellen zulke diensten te verlenen.
o Aan bepaalde derden, om hen toe te laten u marketing berichten te sturen voor gerelateerde producten en diensten.
o Derden die wedstrijden, prijsvragen of gelijkaardige promoties sponsoren.
o Om u te identificeren ten opzichte van eenieder naar wie u berichten stuurt op of via de Diensten.
o Door u, op of via de prikborden, chat, profiel pagina’s, blogs en andere diensten waar u informatie of materiaal op kan posten. Gelieve er rekening mee te houden dat alle informatie die u post of deelt op of via de Diensten publieke informatie zal worden en mogelijks beschikbaar zal zijn voor bezoekers van de Dienst en het algemene publiek. Deze informatie kan ook verspreid worden via het internet of andere mediakanalen waar zij een nog groter publiek bereikt. Daarenboven dient u er rekening mee te houden dat, volgens onze gebruiksvoorwaarden, te vinden op www.warnermusic.nl, wij bepaalde rechten behouden in de informatie en materialen die u post op of via de Dienst, en wij zulke informatie en materialen mogen gebruiken en delen (inclusief alle Persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen) overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden. Wij raden u dan ook aan om voorzichtig te zijn wanneer u beslist om uw Persoonsgegevens, of enige Andere Informatie, op of via onze Dienst te delen. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK OF DELEN VAN ENIGE INFORMATIE DIE U VRIJWILLIG DEELT VIA ONZE DIENSTEN.
o Derden, in het geval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of enig deel van ons bedrijf, activa of aandelen (inclusief in verband met enig faillissement of gelijkaardige procedures).
o Indien wij het nodig of passend achten: (a) onder het toepasselijke recht, inclusief het recht van buiten uw land van verblijf; (b) om een juridische procedure na te leven; (c) om in te gaan op een vraag van een publieke autoriteit, inclusief publieke autoriteiten van buiten uw land van verblijf; (d) om onze gebruiksvoorwaarden te handhaven; (e) om onze activiteiten of die van een van onze verbonden ondernemingen of artiesten te beschermen; (f) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendom, van ons, onze verbonden ondernemingen, onze artiesten, u of anderen te beschermen of (g) om ons toe te staan de beschikbare rechtsmiddelen in te stellen of om de schade die wij mogelijks kunnen oplopen te beperken.
WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
The Stien Edlund Company BV dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat The Stien Edlund Company BV moet samen te werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.
Hieronder vallen onder meer:
• De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
• De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen
• De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten
De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor The Stien Edlund Company BV uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.
CONTRACTUELE RELATIES TUSSEN THE STIEN EDLUND COMPANY BV EN U ALS KLANT OF FAN
Alvorens aankopen te kunnen doen op de webshop, mee te doen aan een wedstrijd, het Vriendenboek in te vullen, dient The Stien Edlund Company BV soms bepaalde gegevens te verkrijgen en verwerken, met name om onder andere :
• Te reageren op uw verzoek,
• U bij te staan bij het verstrekken van informatie
• Een verzoek op te volgen en de geschiktheid te evalueren
The Stien Edlund Company BV dient een aantal gegevens te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.
In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen The Stien Edlund Company BV worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.
Meer bepaald verwerkt The Stien Edlund Company BV uw gegevens bij de uitvoering van aankopen webshop als volgt:
• Beheer van lopende bestellingen / bestelde diensten
• Centraal management en algemeen beeld van de klant of fan en
• Het doorgeven van Uw algemene klantengegevens ter verwerking van Uw bestelling richting afhandelaar (fulfillment)
• Het doorgeven van Uw gegevens rond wedstrijden, georganiseerd door derden. Dikwijls nemen deze derden de totale verantwoordelijkheid rond organisatie volledig op zich
The Stien Edlund Company BV kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van Uw bestelling/wedstrijd.
GERECHTVAARDIGDE BELANGEN VAN THE STIEN EDLUND COMPANY BV
The Stien Edlund Company BV verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft The Stien Edlund Company BV ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.
Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:
• Het personaliseren van de diensten van The Stien Edlund Company BV
• De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:
o Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes
o Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van The Stien Edlund Company BV, op basis van enquêtes bij klant of fan en van The Stien Edlund Company BV, statistieken, tests en feedback van klant of fan en via sociale netwerken (Musical.ly, Instagram, Twitter, facebook) gekoppeld aan The Stien Edlund Company BV
• Toezicht op de activiteiten van The Stien Edlund Company BV , met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal fans ontmoet op meet and greets, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van The Stien Edlund Company BV , de aard van de gestelde vragen van klant of fanen etc.
• Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen
• De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken,
• Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)
• De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van The Stien Edlund Company BV of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.
SPECIFIEK GERECHTVAARDIGD BELANG VAN THE STIEN EDLUND COMPANY BV : CONVENTIONELE DIRECT MARKETING
The Stien Edlund Company BV voert een klant of fan ensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte producten aan te bieden die overeenstemmen met uw persoonlijke situatie. Daartoe kan The Stien Edlund Company BV onder meer:
• De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, hobby’s enz.)
• Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren,
• De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar The Stien Edlund Company BV aanwezig was),
• Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken,
• De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen
• U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of email.
UW TOESTEMMING VOOR HET VERWERKEN EN VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE RECLAME (ELEKTRONISCHE DIRECT MARKETING)
The Stien Edlund Company BV kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient The Stien Edlund Company BV eerst uw specifieke toestemming te vragen. Deze geeft U door de algemene voorwaarden te accepteren.
Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.
AAN WIE MAAKT THE STIEN EDLUND COMPANY BV UW PERSOONSGEGEVENS OVER?
The Stien Edlund Company BV behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.
The Stien Edlund Company BV kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen- en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die The Stien Edlund Company BV bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.
In sommige gevallen is The Stien Edlund Company BV bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:
• Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken
• Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek
The Stien Edlund Company BV draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :
• Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties
• Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders
• Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten
• De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klant of fan en communicatie
The Stien Edlund Company BV dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die The Stien Edlund Company BV gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.
Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.
In de hiervoor genoemde gevallen zorgt The Stien Edlund Company BV ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. The Stien Edlund Company BV zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van The Stien Edlund Company BV en zijn gegevensbeschermingsbeleid.
The Stien Edlund Company BV bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.
HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD ?
The Stien Edlund Company BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.
Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van The Stien Edlund Company BV , evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:
o 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
o 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van The Stien Edlund Company BV
o 7 jaar voor de boekhouding
Tenzij de toepasselijke wetgeving een langere bewaartermijn vereist of toestaat, zullen wij uw Persoonsgegevens bewaren voor een termijn die nodig is om tegemoet te komen aan de doeleinden die zijn uiteengezet in deze Privacy Policy.
Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.
HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD ?
The Stien Edlund Company BV hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging
The Stien Edlund Company BV neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.
In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van The Stien Edlund Company BV gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal The Stien Edlund Company BV onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal The Stien Edlund Company BV u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
WAT ZIJN UW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS ?
RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, BEPERKING, WISSING, OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS EN VAN BEZWAAR

Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:
• Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij The Stien Edlund Company BV . Dit betekent dat u The Stien Edlund Company BV kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.
• Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
• Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die The Stien Edlund Company BV toelaat om dit te controleren
• Een recht op wissen van uw persoonsgegevens. Wanneer uw samenwerking met The Stien Edlund Company BV een einde genomen heeft, kan u The Stien Edlund Company BV vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde het wissen te vragen van persoonsgegevens die door The Stien Edlund Company BV op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij The Stien Edlund Company BV een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van The Stien Edlund Company BV (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). The Stien Edlund Company BV kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
• Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan The Stien Edlund Company BV heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u The Stien Edlund Company BV vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor The Stien Edlund Company BV.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan The Stien Edlund Company BV evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar The Stien Edlund Company BV, Gillijnsstraat 6A bus 0002, 1820 Melsbroek of per e-mail naar management@stienedlund.com.
RECHT VAN VERZET TEGEN HET VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE RECLAME
Hogervermeld werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame.
U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:
• Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar management@stienedlund.com
• Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar The Stien Edlund Company BV
• Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website
De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel The Stien Edlund Company BV niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

 

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN
Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:
• Per post : The Stien Edlund Company BV, Gillijnsstraat 6A bus 0002, 1820 Melsbroek
• Per e-mail : management@stienedlund.com

U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

2 thoughts on “Privacy Policy

  1. je bent echt de beste Stientje xx

Geef een antwoord